Jäsentiedotteita ym.

 TELESENIORIT                                            JÄSENTIEDOTE 4 / 2023
                                                                                         24. syyskuuta 2023

Syksy on saatu vauhtiin.
Lämpöäkin on riittänyt ja vielä ei ole influenssa kaikkia päässy kaatamaan. Hyvä niin.

Kuukausikokoukset


Lokakuun kokoukseen saamme Veskun lapsuuden ja elämänsä aikaisen
henkiystävän Jorma Nona Alvesalon kertomaan heidän yhteistä hetkistä.

Hänellä mm. videopätkiä, jotka tulee loppuvuonna TV:stä.


Marraskuussa meille esitelmöi taas Pirkko Lahti
 
Syksylle on varattu seuraavaa ohjelmaa:

Järnefelt näyttely Järvenpää ke 11.10. klo 14
Tutustumme Järvenpään taidemuseon
näyttelyyn Eero Järnefeltin ja Venny
Soldan- Brofeldtin tuotannosta.

Ilmoittaudu Tuula Seppälälle 8.10.
mennessä (
tuula.seppala.2@gmail.com)

Puolen tunnin Infomaksu on 3€/hlo, maksa Tuulan tilille

FI55 3939 0038 6700 30. Lisäksi tulee näyttelymaksu,
eläkeläiseltä 8€/hlö  tai museokortti.
********************
 
Amos Anderssonin kotimuseo pe 3.11. klo 13
Pääset opastetulle kotimuseokierrokselle.
Museoon pääsy on ilmainen, opastus maksaa 7,50 €/hlo

Mukaan mahtuu 20 nopeinta.

Ilmoittaudu Allille ja maksa 25.10.
mennessä (
alli1.vaisanen@gmail.com)
Tilinumero FI96 3939 0014 8388 17
*****************

Pikkujouluristeily to 7.12. 10:30 - 19:30
Olemme taas lähdössä jo perinteiselle
pikkujouluristeilylle Tallinnaan


Hinta jäsenille 42 euroa,

Avecit 52 €


Ilmoittaudu Vesa Ruuttuselle 6.11.
mennessä (
vesa.ruuttunen@gmail.com) 

***************
 
 
 Keilakerho kokoontuu edelleen perinteisesti,

eli tapaamme joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 14-15
Helsinginkadun hallilla. Liisa Mäkinen hoitaa (
lissu.makinen@welho.com)
Uusiakin harrastajia mahtuu mukaan.
 

Hyviä vointeja kaikille!
 
Hallitus
 
 
**********************************************************
 Tiedote jäsenille kevätkaudelle 2024
 
Jäsenten kuukausitapaamiset jatkuvat. Päivä on keskiviikko ja paikka Kertsi1.
Tapaamme:
--24. tammikuuta klo14:00 - 15:45
- 28. helmikuuta klo14:00 - 15:45
- 27. maaliskuuta klo14:00 - 15:45
- 24. huhtikuuta klo 14:00 - 15:45
- 22. toukokuuta klo 14:00 - 15:45

********************************************************
 

 Suomen Senioriliikkeen,  Suomen Setlementtiliiton ja Vanhustyön Keskusliiton

 JULKILAUSUMA                                 19.9.2023


Vaadimme vanhusten hoivaan resurssit, jotka turvaavat arvokkaan vanhuuden

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden uudistamisen tavoitteena on taata yhdenvertaisesti paremmat palvelut Suomessa hilliten samalla kustannusten kasvua. Nämä tavoitteet piti saavuttaa, kun niiden takana on yhtä kuntaa vahvempi alue. Puhuttiin leveämmistä hartioista.

Viime päivinä on saatu kuulla hyvinvointialueiden palvelujen rajuista leikkauksista sekä terveydenhuoltoon että vanhusten hoivanpalveluihin. Henkilöstöä ja vanhusten ympärivuorokautista hoitoa vähennetään. Myös kotihoitoa vähennetään. Pienillä paikkakunnilla suljetaan lähipalveluja, ja asukkaat joutuvat kulkemaan pitkiä matkoja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Jos julkista liikennettä ei ole, asukkaat joutuvat turvautumaan Kela-taksiin.Jo nyt on puutetta sekä hoivapaikoista että kotihoidon henkilöstöstä. Suurten ikäluokkien lähestyessä hoivaikää, palvelujen tarve kasvaa voimakkaasti. Sen sijaan, että palveluja kehitettäisiin lupausten mukaisesti, niitä vähennetään, keskitetään ja ajetaan alas.

Perustuslain mukaan ”Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä”. Iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista säädetään tarkemmin mm. laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista eli nk. vanhuspalvelulaissa. Tämä lainsäädäntö määrittää iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluita ja jossain määrin myös niiden laatua. Nykyinen tilanne ei vastaa perustuslain eikä nk vanhuspalvelulain kirjainta ja tarkoitusta.

Hyvin tiedetään, että Suomessa panostetaan Sote-palveluihin vähiten Pohjoismaissa. Nykyesityksillä tämä ero tulee jatkossa kasvamaan samalla kun kansalaisten yhdenvertaisuus ei toteudu vaan varakkaampi väki hakee palvelunsa kasvavassa määrin markkinoilta. Olemme tulossa tilanteeseen, jossa meillä jatkossa on entistä heikommat julkiset Sote-palvelut eikä kansalaisten yhdenvertaisuus toteudu. Haluamme kiinnittää vakavaa huomiota nykyiseen kehityskulkuun kasvavan senioriväestön ja 1,6 miljoonan eläkeläisen puolesta.

”Ilman korvaavia toimenpiteitä ja resurssien lisäyksiä nykyisiin suunnitelmiin, osa palvelujen tarvitsijoista tulee jäämään kokonaan palvelujen ulkopuolelle. Vanhusten hoivaan tulee osoittaa resurssit, joiden avulla elämänsä ehtoopuolella olevien ikäihmisten ihmisarvo säilyy”, professori emerita Sirkka-Liisa Kivelä vaatii.


=============================================

                                                                                                                                 11.10.2023

Senioriliike on tänään julkaissut oheisen lehdistötiedotteen Yleisradion johdon kanssa käydystä keskustelusta.

 

Senioriliike huolissaan ikäihmisten syrjinnästä YLE:n ohjelmatarjonnassa

Ylen kanssa rakentava keskustelu- uudistuksia odotetaan!

”Vanhusten viikkoa vietettiin 1.- 9.10. teemalla ”Tehdään iästä numero”.  YLEn tarjonnassa teemaviikkoa ei huomannut. Suomen 1,6 miljoonaa eläkeläisen soisi ansaitsevat enemmän ohjelma-aikaa, jossa valotettaisiin eläkeläisten taloudellista, sosiaalista ja yhteiskunnallista elämää muutosten pyörteissä”, totesi Suomen Senioriliikkeen puheenjohtaja Reijo Vuorento Ylen johdon ja Senioriliikkeen välisessä tapaamisessa maanantaina 9.10.23.

Mukana tapaamisessa olivat YLE:n puolelta toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila sekä Uutis- ja ajankohtaistoiminnan päätoimittaja Jouko Jokinen sekä ohjelmajohtoa.

Senioriliikkeen hallituksen aloitteesta käydyn keskustelun lähtökohtana on Senioriliikkeen huoli ikäihmisten syrjinnästä ohjelmatarjonnassa

Median käyttö on muuttunut nopeasti- erilaisia uusia digi- ym. viestintäalustoja on tullut runsaasti. Miten pysymme kehityksessä mukana? -  Yle haastoikin Senioriliikettä tekemään ehdotuksia, miten digitalisaatio voidaan saada palvelemaan Seniori-ikäisiä nykyistä paremmin.

Tapaamisessa keskusteltiin mm. erilaisista ohjelmaideoista esim. makasiinityyppisistä ohjelmista, digitalisaatiosta, lääketieteen ja geriatrian tutkimustulosten uutisoinnista.

YLE:n edustajat suhtautuivat Senioriliikkeen huoleen rakentavasti ja lupasivat perehtyä YLE:n johdolle luovutettuun Senioriliikkeen seuraavaan kannanottoon:

Senioriliikkeen kannanotto:

YLE on viime vuosina panostanut erityisesti nuoriin, mikä ymmärrettävää ottaen huomioon kiristyneen kilpailun erityisesti nuorten mediapalveluissa. Lapsiperheiden ja nuorten elämää valottavia ohjelmia on runsaasti, mikä on hyvä asia.

Senioriliike, Vanhustyön keskusliitto ja Settlementtiliike jättivät 19.9.2023 ensi vuoden valtion talousarvioon liittyvän julkilausuman vanhuspalvelujen nykytilasta ja haasteista.  Tämä yhteinen näkemys ei saanut ansaitsemaansa julkisuutta.

YLE käsitteli tulevaa budjettia laaja-alaisesti eri näkökulmista. Niiden kommentointi on useimmiten ollut joko valtion keskushallinnon STM/THL/VM ja työmarkkinajärjestöjen varassa. Seniorien edunvalvontajärjestöjä ei juuri ole kuultu.

Useimpien varttuneiden toimintakyky on hyvä, heidän elämänsä soljuu eteenpäin kuten muidenkin. Yhä useampi eläkeläinen käy töissä, arkielämä on usein hektistä harrastuksineen ja aktiviteetteineen. Eläkeläisten maksavat ansiotuloistaan veroja runsaat 8 miljardia euroa. Ikäihmisten tuloista muita ikäryhmiä suurempi osuus kohdistuu kulutukseen, mikä osaltaan pitää talouden pyörät pyörimässä. Yli 70-vuotiaiden työllisyysasteet ovat nousussa, vaikka edelleenkin pohjoismaiden alhaisimmat.

Seniorien elämällä on usein omat erityispiirteensä, kuten lastenlasten hoiva, joka monelle nuorelle on kovin tärkeätä. Omaishoitajien tekemän työn yhteiskunnallinen hyöty on Omaishoitajaliiton arvion mukaan noin 2,5 miljardia euroa verrattuna siihen, että hoidettavat siirrettäisiin julkisiin hoitopaikkoihin. Tämä on noin kolmannes arvioidusta julkisen talouden kestävyysvajeesta.  Valtaosa omaishoitajista on eläkeläisiä.

Suhtautuminen senioreihin poikkeaa Suomessa useimmista muista verrokkimaista. Ikääntyneet nähdään enemmän talouden taakkana kuin voimavarana, vaikka ikääntyneiden hoiva- ja hoitokustannukset painottuvat pääsääntöisesti elämän viimeisiin vuosiin. Tämä suhtautuminen näkyy myös YLE:n ohjelmatarjonnassa, vaikka selvitysten mukaan television katsojat ovat pääosin yli 45-vuotiaita ja suurkuluttajat yli 65-vuotiaita.

Senioriliike kaipaa YLE:ltä ryhtiliikettä ja tasa-arvoa kaikkien ikäryhmien osalta.

  1. Tärkeissä seniorien elämään liittyvissä talous- ja toimintakokonaisuuksissa ikäihmisten edunvalvontajärjestöä tulee myös kuulla

  2. Senioriliike toivoo, että YLE ottaisi ohjelmistoonsa ikäihmisiä koskevan viikoittaisen ohjelman tarjonnan ”viikon seniorivinkit” tai vastaavan, jossa valotetaan ajankohtaisia seniorien elämään liittyviä kokonaisuuksia viikon varrelta. Erilaisissa raadeissa esim. digiraati tai vastaavat tulisi olla myös seniorien edustaja.

  3. Seniorien elämän monenkirjavuutta tulisi valottaa muiden ikäryhmien tapaan.

  4. Seniorien ohjelmien kysynnästä olisi syytä tehdä kattava kysely, mitä ikäihmiset ihan oikeasti haluavat. Senioriliikkeen saaman palautteen perusteella nykyinen tarjonta ei vastaa kysyntää.

Helsinki 9.10.2023

Senioriliikkeen hallitus

www.senioriliike.fi

Lisätietoja:

Reijo Vuorento pj. puh 050 66741

Eeva Kainulainen, puh. 0405680591

Heli Stenvall, puh. 050 5689336


 

 

 

Ajankohtaista


 

Telesenioreiden Pikkujouluristeily  7.12.-23. M/S Vikingillä. Ks. tarkemmin  Vesan  4.11.-23 ilmoittautuneille lähettämää viestiä

======================

Jäsentiedote 4/2023      24.9.-23  on luettavissa  Tapahtumissa

================
Kevätkauden 2024 jäsentapaamisten päivät löydät myös sieltä.

================

Retki Järvenpään Taidemuseoon  11.10. EERO ja VENNY.  Maalauksia ja historiaa. Tarina ja kuvia l
öytyy Retkikertomuksissa

================

19.9.-23  Suomen Senioriliikkeen, Suomen Setlementtiliiton ja Vanhustyön keskusliiton
Julkilausuma vanhuspalveluista  
 ja

Senioriliike on julkaissut 11.10.-23 oheisen lehdistötiedotteen Yleisradion johdon kanssa käydystä keskustelusta.

Löytyvät Jäsentiedotteissa Tutustu!

 ==================


Kinaporin vapaaehtoisten  matkailutiimi järjestää:
 ks. Tapahtumavinkit

 *********************

 Retki Lohjan joulumarkkinoille ja käynti Tytyrin kaivoksella  

  la 9.12.-23

=================

Lauletut laulut SKT:ssa la 30.12.-23
 
Aikamatka Kansalliteatterin historiaan

================